Coaching

Cogmind erbjuder ledarcoaching och ledarprogram för exempelvis chefer, tränare, politiker, artister, entreprenörer och egna företagare.

Exempel på fokusområden

  • Hur man tidigt kan identifiera och hantera varningstecken på stress.
  • Kunskap om mekaniken bakom prokrastinering (uppskjutarbeteende) och hur man kan reducerar denna process på individ- och gruppnivå.
  • Konflikthantering.
  • Kunskap om inlärningspsykologi för att kunna förstå sina egna och andras beteenden.
  • Kunskap om hur de psykologiska processerna bakom kreativitet, produktivitet, effektivitet och kvalitet hänger samman.
  • Ökad förståelse och kunskap om hjärnan (neuropsykologi) och dess funktioner i relation till yrkesliv och ledarroll.
  • Utveckla en personlig och hållbar ledarstil.
[Gå till topp]

Format

Vi arbetar utifrån två olika format:

  • Fysiska konsultationer
  • Konsultation via telefon/videosamtal
[Gå till topp]

Låter det intressant?

Ta kontakt med oss för vidare diskussioner kring upplägg och kostnader.

Kontakt