Om Cogmind

 

Cogmind är en psykologverksamhet som drivs av Dennie Hilding, legitimerad psykolog och vidareutbildad i tredje generationens kognitiva beteendeterapier (KBT).
 

Jag har arbetat med specialistvård (klinisk psykologi och psykiatri) sedan 2008. Jag lägger stor vikt vid att hålla mig uppdaterad och tillämpar alltid evidensbaserade metoder och tekniker i min dagliga psykologpraxis. Utöver det kliniska området har jag erfarenheter som mental tränare åt elitidrottare, artister och företagsledare.

Porträttbild